Domov

Vítam Vás na stránkach chirurgickej ambulancie ktorú prevádzkujem ako neštátne zdravotnícke zriadenie. Vzhľadom k určitému „prirodzenému „ strachu pacientov navštevujúcich chirurgické ambulancie je mojou zásadou a prvoradým cieľom pracovať bezbolestne – t.j. aj bolestivé vyšetrenia a samozrejme všetky zákroky robiť v znecitlivení po predchádzajucej konzultácii s pacientom a objasnení charakteru zákroku V snahe vyjsť maximálne v ústrety mojim pacientom je možné si objednať čas vyšetrenia ev. ambulantného zákroku v termíne Vám vyhovujúcom.

Personálne a prístrojové vybavenie ambulancie ako i veľký počet spokojných pacientov je garanciou aj Vašej úspešnej liečby.